GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: Zippo
Master: Zippo
Điểm: 0
Số thành viên: 11

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Zippo
Dark Lord 1 1 341 Offline Chủ hội -
2 Alex
Blade Master 40 1 315 Online Quản lý -
3 Archangel
Fist Master 81 3 393 Online Hội đối địch -
4 UmEmUm
Lord Emperor 210 0 400 Offline Thành viên -
5 soulmaster
Grand Master 225 0 400 Online Thành viên -
6 Rose
Thánh Nữ 2 1 391 Offline Thành viên -
7 PamPamPam
Grand Master 232 1 94 Online Thành viên -
8 Merlin
Grand Master 72 0 334 Offline Thành viên -
9 Ivan
Blade Master 50 0 48 Offline Thành viên
10 emtraipom
Blade Master 300 0 400 Offline Thành viên -
11 BumBumBum
Thánh Nữ 109 2 396 Online Thành viên -
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 Elise 300 3 0
2 SUTY 140 3 0
3 Archangel 81 3 0
4 XeOm 183 2 0
5 BumBumBum 109 2 0
6 JAVTokuda 95 2 0
7 AnhAlex 64 2 0
8 PomPomPom 46 2 0
9 PamPamPam 232 1 0
10 BamBamBam 179 1 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 Zippo Zippo 0
2 SoNood Ng0cThao 0
3 OneHit Kimochi 0
4 KillAll KillAlll 0
5 KeVin SUTY 0
6 DraGon Suol 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 359
Tổng số nhân vật 660
Tổng số Guilds 6
Số Game Masters 0
Số người online 20
Online trong ngày 33
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0