GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: KeVin
Master: SUTY
Điểm: 0
Số thành viên: 6

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 SUTY
Fist Master 144 3 397 Online Chủ hội -
2 SUTII
Duel Master 156 0 322 Offline Thành viên -
3 SePheRa
Dimension Master 6 0 276 Offline Thành viên -
4 phimSEX
Grand Master 270 0 365 Offline Thành viên
5 Elise
Thánh Nữ 300 3 400 Offline Thành viên -
6 EFLCHIEN
Thánh Nữ 300 0 400 Offline Thành viên -
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 Elise 300 3 0
2 SUTY 144 3 0
3 Archangel 89 3 0
4 XeOm 183 2 0
5 BumBumBum 112 2 0
6 JAVTokuda 95 2 0
7 AnhAlex 64 2 0
8 PomPomPom 48 2 0
9 PamPamPam 236 1 0
10 BamBamBam 180 1 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 Zippo Zippo 0
2 SoNood Ng0cThao 0
3 OneHit Kimochi 0
4 KillAll KillAlll 0
5 KeVin SUTY 0
6 DraGon Suol 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 359
Tổng số nhân vật 661
Tổng số Guilds 6
Số Game Masters 0
Số người online 20
Online trong ngày 33
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0