GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: DraGon
Master: Suol
Điểm: 0
Số thành viên: 9

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Suol
Fist Master 128 0 400 Offline Chủ hội -
2 xFrank
Grand Master 128 0 337 Offline Thành viên -
3 TuanVN
Fist Master 139 0 337 Offline Thành viên -
4 TelAnas
Thánh Nữ 103 0 365 Offline Thành viên -
5 Razer
Lord Emperor 125 0 315 Offline Thành viên -
6 QuynhBupBe
Thánh Nữ 0 0 400 Offline Thành viên -
7 Nang
Grand Master 125 0 400 Offline Thành viên -
8 HanQuang
Blade Master 100 0 400 Offline Thành viên -
9 EMGaIMua
Dimension Master 55 0 391 Offline Thành viên -
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 Elise 300 3 0
2 SUTY 139 3 0
3 Archangel 80 3 0
4 XeOm 183 2 0
5 BumBumBum 109 2 0
6 JAVTokuda 95 2 0
7 AnhAlex 64 2 0
8 PomPomPom 46 2 0
9 PamPamPam 231 1 0
10 BamBamBam 179 1 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 Zippo Zippo 0
2 SoNood Ng0cThao 0
3 OneHit Kimochi 0
4 KillAll KillAlll 0
5 KeVin SUTY 0
6 DraGon Suol 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 359
Tổng số nhân vật 660
Tổng số Guilds 6
Số Game Masters 0
Số người online 19
Online trong ngày 33
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0